Akredytacje

AKREDYTACJE NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 02.08.2019

Podczas tegorocznej edycji Rockblu Przywidz Festiwal będą obowiązywały akredytacje dziennikarskie. Akredytacje są bezpłatne i przyznawane przez Organizatora na podstawie poprawnie wypełnionego i przesłanego drogą mailową formularza dostępnego obok w panelu. Dziennikarzy obowiązują regulamin akredytacji dziennikarskich oraz regulamin koncertu. Do strefy koncertowej i buforowej koncertu obowiązują postanowienia regulaminu koncertu w tym kontrola osobista, zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów ect. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: festiwal@rockblu.pl